2012 Karpfenfänge

27.Mai.2012 Jan Zimmermann

 • Wann:             27.Mai 2012
 • Wo:                 Lauerzersee SZ
 • Wer:                Jan Zimmermann
 • Grösse:           cm
 • Gewicht:          22.3 KG
 • Besonderes:    Köder ts baits (Muschel & Knoblauch)

ts tackle and baits shop Gratuliert zu dem erfoglreichen Fang

13.Mai.2012 Daniel Dettling

 • Wann:             13.Mai 2012
 • Wo:                 Lauerzersee SZ
 • Wer:                Daniel Dettling
 • Grösse:           cm
 • Gewicht:          21.727 KG
 • Besonderes:    Die erste Frühjahreskarpfe im Lauerzersee über 20 kg

ts tackle and baits shop Gratuliert zu dem erfoglreichen Fang

 

13.Mai.2012 Daniel Dettling

 • Wann:             13.Mai 2012
 • Wo:                 Lauerzersee SZ
 • Wer:                Daniel Dettling
 • Grösse:           cm
 • Gewicht:          12.5 KG
 • Besonderes: